BeijerIMG

Van het bestuur,

We zijn weer een aantal weken onderweg na de vakantie en er is deze keer heel veel te melden!

Het Bestuur

Stond er in de vorige BVK nog te lezen dat er geen nieuwe voorzitter was gevonden, kunnen we nu, zeer verheugd, melden dat dat wel het geval is! Vanaf heden is Taco van Diggelen bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Daar zijn wij, als overige leden van het bestuur, heel erg blij mee. Vanaf deze plek willen we Taco dan ook van harte welkom heten en heel veel succes en plezier toe wensen bij deze nieuwe uitdaging.

Vrijwilligers

Op 26 augustus waren Jappie en Tineke Iedema 40 jaar getrouwd, op 17 september waren Dhr. en Mw. M. en P. Colmer- Groen 25 jaar getrouwd en een dag later, op 18 september, waren Hendrik en Amanda Zijlstra- de Vries ook 25 jaar getrouwd! Alle echtparen heel hartelijk gefeliciteerd. Tetty Sikma is op vakantie geblesseerd geraakt aan haar arm. Zij was dus een poosje uitgeschakeld.

Aant Braaksma heeft aangegeven niet meer op de donderdagavond vrijwilliger te willen zijn. Gelukkig heeft Jenne Houtstra te kennen gegeven dit wel van hem over te willen nemen. Vrijwilliger Marlies de Boer heeft zitting genomen in de Activiteitencommissie van de Beijer. Ook Marlies veel succes en plezier toegewenst.

Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond zal worden gehouden op ZATERDAG 11 november!! Inloop vanaf 17.00 uur met een kop koffie/ thee of iets anders natuurlijk. Uitnodiging volgt nog of is reeds verstuurd.

Jeugdhonk

Het Jeugdhonk is voorlopig gesloten! De communicatie onderling en met het bestuur verliep niet meer als gewenst. Zijn er mensen die een andere oplossing hebben of nieuwe ideeën, graag doorgeven aan de leden van het bestuur.

Biljart

Er zijn nieuwe biljartlakens aangeschaft! Het mooie van deze nieuwe lakens is dat deze niet meer verwarmd hoeven te worden! Niet alleen handig, ook nog duurzaam.

Raboclub Support

Er kan nog tot 26 september worden gestemd op M.F.C. de Beijer!! Dus mensen, “net stinne mar stemme”

Namens het bestuur,

Annechien van der Veen
MFC De Beijer

Waar

Adres

Tjaerdawei 42b
Rinsumageast

Email

reserveringen@mfc-debeijer.nl

Telefoon MFC

0511-421998

© MFC de Beijer. All Rights Reserved.
Distributed By: Info4you.nl