Nieuws

 

Beste vrijwilligers van de Beijer

De dagen worden steeds korter en over twee maanden vieren we alweer kerstfeest en oud en nieuw en behoort het jaar 2021 tot het verleden. Corona Het aantal besmettingen loopt weer snel op. Wat betekent dit, krijgen we weer beperkingen opgelegd? Op dit moment is dat niet bekend. We kunnen dus maar één ding doen en dat is afwachten. Vrijwilligersnieuws Tjerk de Vries kreeg hoopgevende berichten. Binnenkort hoopt hij dat de behandeling van de blaaskanker hervat kan worden. Er is echter nog een lange weg voor hem en de zijnen te gaan. Veel sterkte! Ook broer Henk de Vries moet binnenkort onder het mes. Henk heeft last van teveel vocht bij de longen en een operatie moet uitwijzen van de oorzaak hiervan is. Henk wordt sterkte gewenst en natuurlijk beterschap! Jitze Kerkstra is uit roulatie en aan zijn huis gebonden door een langdurige hernia. We wensen Jitze een voorspoedig herstel. Bestuurslid Gerrit en Alberta Kuipers zijn 30 oktober 25 jaar getrouwd. Namens alle vrijwilligers van harte gefeliciteerd en nog vele jaren toegewenst. Het donderdagavondteam is binnenkort weer op sterkte. Fokke van Hijum wordt pensionado - houdt van gezelligheid - en gaat vanaf 1 januari ook op de donderdagavond vrijwilligen. Yde Raap heeft een aantal keren ‘meegedraaid’ en heeft ‘zijn draai’ op de donderdagavond al bijna gevonden. Fokke en Yde veel plezier! Jan Boskma vult per direct de plek in de schoonmaakploeg van Tjerk de Vries in. De laatste tijd draaide Jappie van der Meulen een dubbele dienst. Jappie bedankt en Jan Succes! De zaterdagploeg van Siemen Sijtsma is nog aan versterking toe. Wybren Wijma, eerder al toegetreden tot het tuinteam, staat nu periodiek op de zaterdagmiddag ook achter de bar. Wybren succes! Maar door vertrek van een aantal vrijwilligers heeft Siemen op korte termijn nieuwe handjes nodig. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Siemen Sijtsma. Coördinator Jeltsje Braaksma heeft het bijzonder lastig om alle bijzondere en extra activiteiten te bemensen. Na een oproep komt het – helaas – zelden meer voor dat vrijwilligers zich spontaan aanmelden, uitzondering nagelaten. Het bestuur doet dan ook een vriendelijke, doch dringende oproep aan de zogenoemde varia’s te kijken of een bepaalde activiteit binnen zijn of haar agenda past en zo ja, neem dan even contact op met Jeltsje Braaksma. Alvast tige tank!

Flesjes AA
Sinds 1 juli jl. ‘zit er’ € 0,15 statiegeld op de flesje AA. Naast de reguliere prijsstijging heeft dit tot gevolg dat de inkoopprijs thans bijna 1 euro bedraagt. Dit betekent dat de verkoopprijs wordt verhoogd van 1 naar 2 euro (2 munten). Denk erom dat de lege flesjes niet meer in de vuilniszak moeten, maar verzameld moeten worden in één van de bakken in de bijkeuken.

Oudejaarsnacht en nieuwjaarsborrel
De Beijer is op 1 januari 2022 vanaf 0:30 uur weer open. Iedereen is welkom! De nieuwjaarsborrel wordt gehouden op zaterdag 8 januari vanaf 16:30 uur. Van harte welkom. Jaarvergadering/vrijwilligersavond De jaarvergadering van de Beijer vindt normaliter in maart plaats, maar door corona is dit overleg een aantal malen uitgesteld. Thans hopen we op vrijdagavond 12 november a.s. de jaarvergadering te houden in combinatie met de jaarlijkse vrijwilligersavond. Iedereen is om 20:00 uur van harte welkom in de bar van de Beijer.

Namens het bestuur,
Klaas Houtstra
Voorzitter mfc De Beijer